Direktori NAHRIM / NAHRIM's Directory


Direktori NAHRIM / NAHRIM's DirectoryPengurusan Tertinggi / Top Management
Semula / Reset
#Nama, Jawatan, Unit
Name, Designation, Unit
Emel
Email
No. Telefon
Telephone No.
1
Ir. Mohd Zaki bin Mat Amin
KETUA PENGARAH / DIRECTOR GENERAL
PEJABAT KETUA PENGARAH / DIRECTOR GENERAL'S OFFICE
zaki@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6599
2
[KOSONG]
TIMBALAN KETUA PENGARAH / DEPUTY DIRECTOR GENERAL
PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH / DEPUTY DIRECTOR GENERAL'S OFFICE
aziazwa@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6486
3
Ir. Ts. Gs. Dr. Safari bin Hj. Mat Desa
PENGARAH / DIRECTOR
PUSAT KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI / RIVER BASIN RESEARCH CENTRE
safari@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6416
4
YH Dato’ Ir. Dr. Hj. Nasehir Khan bin E.M Yahaya
PENGARAH / DIRECTOR
MAKMAL KUALITI AIR / WATER QUALITY LABORATORY
nasehir@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb 6598
5
[KOSONG]
PENGARAH / DIRECTOR
PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI / COASTAL MANAGEMENT AND OCEANOGRAPHY RESEARCH CENTRE
[KOSONG]@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6470
6
Ir. Azman Mat Jusoh
PENGARAH / DIRECTOR
PUSAT KAJIAN SUMBER AIR DAN PERUBAHAN IKLIM / WATER RESOURCES AND CLIMATE CHANGE RESEARCH CENTRE
azman@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb 6422
7
Zamri Othman
PENGARAH / DIRECTOR
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN / MANAGEMENT SERVICES DIVISION
zamri@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6401
8
Ismail Hj. Tawnie, P.Geol
PENGARAH / DIRECTOR
PUSAT KAJIAN HIDROGEOLOGI / HYDROGEOLOGY RESEARCH CENTRE
ismail@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6468
9
[KOSONG]
PENGARAH / DIRECTOR
MAKMAL HIDRAULIK DAN INSTRUMENTASI / HYDRAULIC AND INSTRUMENTATION LABORATORY
[KOSONG]@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6552
10
Ts. Hj. Zubaidi Johar
PENGARAH / DIRECTOR
PUSAT KAJIAN KUALITI AIR DAN ALAM SEKITAR / WATER QUALITY AND ENVIRONMENT RESEARCH CENTRE
zubaidi@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6577
TOP