Direktori NAHRIM / NAHRIM's Directory


Direktori NAHRIM / NAHRIM's DirectoryPengurusan Tertinggi / Top Management
Semula / Reset
#Nama, Jawatan, Unit
Name, Designation, Unit
Emel
Email
No. Telefon
Telephone No.
31
Aziazwa Jais
SETIAUSAHA PEJABAT / SECRETARY
PEJABAT KETUA PENGARAH / DIRECTOR GENERAL'S OFFICE
aziazwa@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6599
32
Ir. Ts. Icahri Hj. Chatta
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
MAKMAL HIDRAULIK DAN INSTRUMENTASI / HYDRAULIC AND INSTRUMENTATION LABORATORY
icahri@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6545
33
Ts. Saiful Bahri Hamzah
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI / COASTAL MANAGEMENT AND OCEANOGRAPHY RESEARCH CENTRE
saiful@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 1145
34
Ernie Abd Manan
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT / CORPORATE PLANNING DIVISION
ernie@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6576
35
Syadatul Aizan Binti Mohd Sufami
AKAUNTAN / ACCOUNTANT
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN / MANAGEMENT SERVICES DIVISION
aizan.sufami@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6536
36
[Kosong/Vacant]
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
PUSAT KAJIAN PANTAI DAN OSEANOGRAFI / COASTAL MANAGEMENT AND OCEANOGRAPHY RESEARCH CENTRE
[KOSONG]@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6671
37
[Kosong/Vacant]
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT / ASSISTANT INFORMATION TECHNOLOGY OFFICER
BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT / INFORMATION MANAGEMENT DIVISION
[KOSONG]@nahrim.gov.my+603 8947 6400
38
Dr. Mohd Khairul Nizar Shamsuddin, P.Geol
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
PUSAT KAJIAN HIDROGEOLOGI / HYDROGEOLOGY RESEARCH CENTRE
nizar@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6467
39
Ir. Liew Yuk San
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
PUSAT KAJIAN LEMBANGAN SUNGAI / RIVER BASIN RESEARCH CENTRE
ysliew@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 2208
40
Dr. Zati Sharip
PEGAWAI PENYELIDIK / RESEARCH OFFICER
PUSAT KAJIAN KUALITI AIR DAN ALAM SEKITAR / WATER QUALITY AND ENVIRONMENT RESEARCH CENTRE
zati@nahrim.gov.my+603 8947 6400 samb. 6675
TOP